Jdu do toho

Jdu do toho!

Rozumem

Jako bývalý premiér vím, co prezident může, co nemůže a co musí. Musí udělat vše pro to, abychom měli schopnou, stabilní a demokratickou vládu, která řeší problémy občanů této země. Při respektování Ústavy má vést politiky k tomu, aby byli schopni dohodnout se a sám jít příkladem. Jako prezident budu chránit slabé proti silným, prosazovat demokracii a spravedlnost, doma i v rámci Evropské unie. Jako člověk vím, že je přirozené dělat chyby a důležité je poučit se z nich. Chci být silným a energickým prezidentem ochraňujícím občany a české zájmy!

Srdcem

Jsem vlastenec a umím prosazovat naše národní zájmy: chci lidem vrátit pocit bezpečí a hrdost na Českou republiku a na její postavení v Evropské unii a v NATO. Nemusím se v Evropě představovat! Chci hledat spojence se stejnými názory, aby nás už nepřehlasovávali, jako v případě migračních kvót. Jako prezident a vrchní velitel ozbrojených sil budu chtít, aby Evropa chránila své hranice, neboť bezpečnost našich občanů je pro mě na prvním místě. Neochrání-li Evropská unie své hranice, musíme sami chránit ty naše! Jako člověk jsem se naučil neuhýbat a bojovat ze všech sil a přitom respektovat a dodržovat pravidla. Chci být zodpovědným prezidentem a chci zpátky bojeschopnou armádu!

Úsměvem

My, Češi, jsme dobří, pracovití a spořiví lidé a zasloužíme si žít v klidné a přátelské zemi: jako prezident chci dávat lidem naději, zasypávat příkopy, tlumit spory, mírnit vášně, spojovat, nikoliv rozdělovat, přispívat k lepší atmosféře ve společnosti. Jako člověk vím, jak je důležité zachovat si při tom nadhled, humor a pozitivní energii. Nenechme si vzít radost ze života. Chci být spolehlivým prezidentem a vidět úsměvy na tvářích našich dětí!

Chci být silným, energickým a zodpovědným prezidentem naší České republiky, ve které se nám společně bezpečně žije, dobře pracuje, radostně tvoří a svobodně dýchá. A chci to umožnit našim dětem a vnoučatům.

[spritesfeed]